ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Online διαφημιστικά πακέτα

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω πακέτα με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης σας:

Πακέτο Α΄
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ MULTIMEDIA.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει:

 • Πλήρη καταχώρηση στοιχείων της επιχείρησης (επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονική δ/νση, ιστοσελίδα.
 • Σύνδεση με την ιστοσελίδα σας.
 • Λογότυπο της επιχείρησης.
 • Google map (ηλεκτρονικό χάρτη που δείχνει την τοποθεσία της επιχείρησης).
 • Περιγραφή αντικείμενου της επιχείρησης (λίγα λόγια για την επιχείρηση) –μέχρι 200 λέξεις.
 • Δυνατότητα εισαγωγής βίντεο ή ηχητικού μηνύματος.
 • Έως 5 φωτογραφίες.
 • Προτεραιότητα της καταχώρησής σας έναντι των άλλων πακέτων.

Πακέτο Β΄
ΠΑΚΕΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει:

 • Πλήρη καταχώρηση στοιχείων της επιχείρησης (επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονική δ/νση, ιστοσελίδα.
 • Σύνδεση με την ιστοσελίδα σας.
 • Λογότυπο της επιχείρησης.
 • Ηλεκτρονικό χάρτη.
 • Περιγραφή αντικείμενου της επιχείρησης (λίγα λόγια για την επιχείρηση) –μέχρι 100 λέξεις.
 • Προτεραιότητα 2ης σειράς.

Πακέτο Γ΄
ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει:

 • Πλήρη καταχώρηση στοιχείων της επιχείρησης (επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονική δ/νση, ιστοσελίδα.
 • Σύνδεση με την ιστοσελίδα σας.
 • Προτεραιότητα 3ης σειράς.

ΑΠΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.
ΔΩΡΕΑΝ

Περιλαμβάνει:

 • Καταχώρηση των εξής στοιχείων της επιχείρησης (επωνυμία, δ/νση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονική δ/νση).

CB Core Search Module

* = required - min. 3 characters